Röntgen avslöjar osyanlig skrift från forntiden

Efter att ha utsatts för tusentals år av väder och vind kan forntidens inskriptioner på sten bli så slitna att man inte längre kan tyda dem. Det gäller till exempel många oläsliga grekiska och latinska inskriptioner från Medelhavsområdet. Nu har amerikanska fysiker vid Cornell University utvecklat en teknik, som visar de dolda bokstäverna. Mikroskopiska metallrester i form av järn från stenhuggarens mejsel och bly från den färg som inskriptionen en gång i tiden målades med finns fortfarande kvar på stenen.

1 september 2009

Efter att ha utsatts för tusentals år av väder och vind kan forntidens inskriptioner på sten bli så slitna att man inte längre kan tyda dem. Det gäller till exempel många oläsliga grekiska och latinska inskriptioner från Medelhavsområdet. Nu har amerikanska fysiker vid Cornell University utvecklat en teknik, som visar de dolda bokstäverna. Mikroskopiska metallrester i form av järn från stenhuggarens mejsel och bly från den färg som inskriptionen en gång i tiden målades med finns fortfarande kvar på stenen. När dessa metallrester påverkas av en så kallad röntgenfluorescensspektrometer, lyser de upp. Stenen reagerar även på strålningen, men då den lyser helt annorlunda tecknas ett mönster, som är identiskt med bokstävernas utseende.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: