NASA ocean robot

NASA-havsrobot får aldrig slut på ström

NASA:s nya havssond påminner nästan om en evighetsmaskin, när den laddar batterierna.

8 september 2010

NASA har utvecklat en ny havsgående och dykande robot, som kan kryssa runt i världshaven och samla in vetenskapliga data utan att bli strömlös. SOLO-TREC (Sounding Oceanographic Lagrangrian Observer Thermal RECharging), som roboten heter, kan nämligen generera ström till sig själv under sina oändliga havsresor. Det gör den genom att utnyttja de naturliga temperaturskillnaderna i havsvattnet.

Den genererade strömmen överförs till ett batteri, som bland annat driver robotens vetenskapliga instrument, GPS-mottagare och kommunikationsutrustning samt inte minst förser roboten med energi för att kunna röra sig uppåt eller nedåt i vattenpelaren och söka en ny temperaturskillnad och därmed generera mer ström.

NASA havsonde

I förstone verkar SOLO-TREC som en av de evighetsmaskiner som ingenjörer och forskare alltid har drömt om att uppfinna. Eftersom temperaturen i havsvattnet är en tillförd form av energiresurs, kan SOLO-TREC dock inte räknas som en evighetsmaskin, poängterar dess utvecklare vid Jet Propulsion Institution of Oceanography.

Den 84 kilo tunga och två meter långa SOLO-TREC genomförde cirka 300 dykningar från ytan till cirka 500 meters djup under sin tre månader långa jungfrufärd 16 mil sydväst om Honolulu. För varje dykning genererade den cirka 1,7 wattimmar – eller 6100 joule. Det är inte mycket men nog för att ersätta de 3200 batteri- och motordrivna så kallade ARGOfloats, som i dag genomkorsar världshaven och samlar in vetenskapliga data om klimat, djurliv och föroreningar. Dessa kan nu bytas ut mot en flotta av självförsörjande SOLO-TREC-robotar.

Oändlig energi

Sonden får energi från rör med olja omgivna av cylindrar med vax. I varmt vatten utvidgas vaxet och pressar ihop oljan, så att den driver en hydraulisk motor, vilken minskar lyftkraften. Sonden sjunker till kallt vatten, där vaxet blir fast, varpå sonden stiger igen.

1. Vaxet utvidgar sig och pressar in olja i en högtryckstank. När denna är fylld, öppnas en ventil, så att oljan strömmar ut. Den driver en hydraulisk ­turbin, som genererar ström via en växellåda och en generator.

2. Från turbinen leds oljan, som inte längre är tjock, över i en lågtryckstank.

3. Temperaturen faller i takt med att sonden dyker, och vaxet i röret drar sig samman. Därmed trycks oljan tillbaka i röret från ­lågtryckstanken.

4. Energi från det laddade batteriet kan nu använ

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: