Robot ritar 3D-karta över korallrev

Detaljerade bilder kan visa havsbottnens tillstånd

1 september 2009

Utrustad med digitala videokameror, ekolod, djupmätare och gyroskop hålller en robot på att kartlägga korallreven i Stora barriärrevet utanför Australiens ostkust. Roboten, som är 1,5 meter stor åt alla håll, kan skapa en 3D-karta över havsbottnen, så att biologer kan följa de sårbara korallernas hälsotillstånd. Roboten har en toppfart på nästan en kilometer i timmen, när den glider fram över korallerna och filmar dem med sina nedåtriktade videokameror. De enskilda bilderna i videofilmen läggs därefter i en dator efter varandra, så att de överlappar varandra och bildar en långsträckt panoramabild, som visar havsbottnen under hela robotens rutt. Samtidigt letar datorn efter några lätt igenkännbara objekt – till exempel karakteristiskt formade koraller – och jämför deras position på flera bilder tagna på olika ställen, medan roboten rör sig framåt. Dessa data kan datorn utnyttja för att ge bilderna en rumslig dimension, och jämfört med ekolodets djupmätningar kan den därefter rekonstruera en höjdkarta över havsbottnen. Sista ledet i processen är att lägga den detaljerade panoramabilden över den topografiska kartan, så att man får en äkta 3D-bild av korallrevet, där alla enskildheter framstår helt naturligt. Genom att jämföra sådana bilder tagna med exempelvis ett års mellanrum har forskarna möjlighet att bedöma om korallrevet utvecklas åt ett gynnsamt håll, eller om det håller på att brytas ned. Roboten skall med tiden förses med artificiell intelligens.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: