Planet ändrar form i luften

1 september 2009

Passagerarplanets breda vingar ger föga överraskande helt andra egenskaper än jaktplanets strömlinjeform. Stora vingar ger stor lyftkraft och är bra vid start, landning och låg fart, medan små vingar är enda vägen till hög fart. Detta har varit ett dilemma för flygplanskonstruktörer, men en lösning kan vara på väg. Amerikanska flygplanstill-verkare håller på att utveckla ett flygplan, som kan ändra form, så att planets yta alltid är optimal. Medan tidigare konstruktioner med så kallad ”variabel vinggeometri” byggde på tunga och komplicerade mekaniska system, är det på framtidens plan vingen som ändrar form. Vingarna skall göras av ”shape memory polymer” (SMP) – ett material som byter till en förutbestämd form, när det påverkas av till exempel värme, högfrekvent ljus eller elektrisk spänning. I normalläget har planet största möjliga vingyta, men när det har lyft, kan materialet påverkas med till exempel elektricitet, så att vingarna böjs in mot kroppen och planet optimeras för höga farter. Företagen Lockheed Martin och Hypercomp har fått anslag för att utveckla konceptet. Det förstnämnda har byggt en modell och håller på att testa dess aerodynamiska egenskaper. Modellen är inte av SMP utan har vingar med gångjärn. Att få fram ett användbart material är nämligen en av de största utmaningarna med konstruktionen. Bytet från stor till liten vingyta måste vara exakt och kunna upprepas om och om igen, utan att vingen drabbas av metallutmattning och trillar av. Tillsvidare skall tekniken användas till små fjärrstyrda plan inom försvaret. Med tiden skall den dock kunna överföras till större förarlösa plan och senare till vanliga passagerarplan.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: