Perfekt klot skapat i konstgjord tyngdlöshet

Japanska forskare har med hjälp av en speciell teknik för att åstadkomma konstgjord tyngdlöshet slipat en glasklump till en hundraprocentigt perfekt rund kula. Den nya tekniken kan få betydelse bland annat, när man skall tillverka kulor till kullager för industrin. Här är det nämligen viktigt att kulorna är så runda som möjligt. Den konstgjorda tyngdlösheten skapas med hjälp av ett extremt kraftigt magnetfält.

1 september 2009

Japanska forskare har med hjälp av en speciell teknik för att åstadkomma konstgjord tyngdlöshet slipat en glasklump till en hundraprocentigt perfekt rund kula. Den nya tekniken kan få betydelse bland annat, när man skall tillverka kulor till kullager för industrin. Här är det nämligen viktigt att kulorna är så runda som möjligt. Den konstgjorda tyngdlösheten skapas med hjälp av ett extremt kraftigt magnetfält. Detta bildas i en spole av så kallade superledare – ledningar som är så kraftigt nedkylda att det elektriska motståndet i dem är försvinnande litet. Superledarna bildar ett så kraftigt magnetfält att tyngdkraften upphävs för ett föremål, som placeras i spolens centrum. Ämnet kommer därefter att lätta från spolens botten och sväva tyngdlöst. Forskarna placerade en glasbit i en sådan spole formad som en ”korg” av superledare. När glaset svävade tyngdlöst, smälte forskarna det till rätt form med en tusen grader varm koldioxidlaser. Eftersom tyngdkraften var upphävd, blev resultatet en fullständigt perfekt rund glaskula. Detta skulle inte ha inträffat, om glasbiten bara hade legat stilla på botten av spolen, när den smältes. Då skulle glaskulan i stället blivit svagt äggformad.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: