Kan man förutsäga laviner?

Meteorologerna kan förutsäga vädret med stor precision. Borde man inte även kunna varna för laviner i god tid innan de inträffar?

1 september 2009

Varje år orsakar laviner över hundra dödsfall bara i Europa. Därför forskar man på många håll i världen för att vi skall bli bättre på att förutsäga dem. Forskarna gör till exempel mätningar i snön på bergs-sidor och försöker med hjälp av dessa göra datamodeller, som skall avslöja vad som utlöser en lavin. Tyvärr är laviner ett naturfenomen, som är svårt att beskriva med matematiska formler, eftersom de ofta orsakas av oförutsedda händelser, som sätter i gång kedjereaktioner. Man vet emellertid, när risken för en lavin är stor, och på många skidorter varnar man också för laviner. Risken för laviner är stor, om det har snöat eller blåst mycket, eller om det har varit flera växlingar mellan tö och frost. När snön växelvis töar och fryser, bildas det nämligen lager i snön, som kan fungera som smörjmedel. Samma sak kan hända, om det faller nederbörd i form av kornsnö. Lagret med kornsnö kan bli som en rutschkana för den snö som faller senare. Forskarna skiljer mellan våta och torra laviner. Laviner av våt snö är mycket tunga och glider därför inte lika snabbt och långt, men kan i gengäld krossa allt i sin väg. Torra laviner består av snökristaller, som är uppblandade med mycket luft. En torr lavin beter sig som en vätska och kan komma upp i så höga hastigheter som 160 kilometer i timmen. Dessa stannar inte nödvändigtvis för att de når botten av en dalgång utan kan fortsätta en bit upp på andra sidan. På platser där lavinfaran är överhängande väljer man ofta att utlösa lavinen, innan snömassorna blir för stora. Det kan man till exempel göra med hjälp av sprängmedel.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: