Hur räknar man antalet människor vid en demonstration?

”Hur kommer man fram till antalet deltagare vid till exempel en gratiskonsert eller en demonstration?”

1 september 2009

Vid sådana begivenheter är arrangörernas uppskattning i regel optimistisk, medan myndigheternas bedömning är för låg. Det var fallet 1995 efter den islamiska The Million Man March i Washington. Myndigheterna ansåg att 400000 personer deltog i marschen, medan arrangörerna ansåg att antalet var 1,5-2 miljoner. Experter från Boston University ombads att analysera foton från marschen, och då kom de fram till en beräkningsmetod: när tätheten är som störst, står det sex personer per kvadratmeter. I de mindre centrala områdena är tätheten fyra personer per kvadratmeter, och i ytterområdena sjunker den till under två per kvadratmeter. Känner man ytan, och har bilder till sitt förfogande, är det därför enkelt att beräkna folkmängden. I detta fall kom experterna fram till att det var 879000 deltagare.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: