Ny uppfinning förebygger oljeutsläpp

Enkla ventiler ger snabb tömning

1 september 2009

Två fartygsvarv i Sydkorea respektive Tahiti har just sjösatt två supertankers med ett helt nytt ventilsystem, som kan begränsa oljeutsläppen med 70–90 procent i händelse av en förlisning. Det nya systemet gör att tankarna snabbt och enkelt kan tömmas, innan oljan av sig själv hinner rinna ut i havet. Vid de flesta grundstötningar, kollisioner eller stormskador stannar större delen av oljan kvar i tankarna en tid efter olyckan, och först senare, när fartyget till exempel sjunkit, sipprar resten av oljan ut. Därför måste räddningspersonal tömma tankarna snabbt, och vanligtvis gör man det genom att borra två hål i varje tank. Ett hål, som man kan pumpa in vatten genom, borras i tankens lägsta del och i den högsta delen ett, ur vilket man kan suga upp oljan. Denna process är dock tekniskt svår, eftersom räddningspersonalen först måste hitta de bästa borrställena och dessutom montera ventiler. Det kan ta veckor. Ett franskt företag, JLMD, har kommit på att man redan från början kan montera ventilerna i tankens alla hörn, så att man efter en olycka direkt kan koppla slangar till tankarna. I vardera hörnet finns två ventiler, varav den ena leder direkt in i tanken, medan den andra är kopplad till ett rör och mynnar ut i hörnet rakt nedanför. På så sätt får räddningspersonalen tillgång till de mest svårtillgängliga nedersta hörnen och kan därför tömma tanken betydligt fortare än tidigare.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: