Ny robot skall ge bättre väderrapport

Tretusen robotar skall övervaka havströmmarna

1 september 2009

Krav på exaktare väderprognoser har fått tretton nationer att gå ihop om att sjösätta 3000 robotar i världshaven inom de kommande fem åren. De flytande robotarna skall i havets översta 2000 meter mäta temperatur, strömförhållanden, tryck och salthalt – faktorer som påverkar klimatet. Forskarna räknar med att de med dessa data kommer att kunna förutsäga vädersituationer tre till tolv månader innan de uppstår. Det betyder att till exempel fenomen som El Nino kan förutsägas i så god tid att man kan evakuera hotade. De precisare väderutsikterna kommer att gynna miljön, eftersom robotarna kan mäta utsläpp av till exempel olja från fartyg så att man kan ingripa snabbt. Robotarna mäter i tiodagarscykler. De 1,5 meter långa robotarna befinner sig vid ytan bara under de cirka fem timmar det tar att skicka data via satellit till en dator som analyserar resultaten. Målet är att omsätta informationen till användbara prognoser inom 24 timmar. Robotarnas livslängd uppskattas till 3-4 år, och under den perioden skall de genomföra minst 80-100 dyk.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: