Diamants

Kan man slipa diamanter?

När nu diamant är världens hårdaste mineral, hur kan man slipa det?

Diamant är helt riktigt det hårdast kända ämnet, men det är inte omöjligt att slipa det. En klump rådiamant är i sig inte särskilt spektakulär, så grunden till att mineralet överhuvudtaget är så eftertraktat som smyckesten är faktiskt att det kan slipas. Till det använder man diamant.

Det avgörande för att man kan slipa diamant med diamant är dock att mineralet inte är lika hårt i alla riktningar. Om diamanten vore lika hård överallt, skulle det nämligen vara så gott som omöjligt att slipa den. För att förstå detta måste man titta litet närmare på hur en diamant är uppbyggd.

Diamanter i perfekt gitterstruktur

Diamant består av kol, som är ordnat i en perfekt, kristallisk gitterstruktur, där varje kolatom är bunden till fyra andra kolatomer. En diamantkristall tillhör det så kallade kubiska kristallsystemet, som är det enklaste och mest symmetriska kristallsystemet. Det betyder att man kan lägga ett koordinatsystem med tre lika långa axlar, som står vinkelrätt mot varandra, i en diamantkristall.

Den enklaste kubiska kristallen är en kub, och diamanter kan faktiskt växa som en sådan. Mer normalt är dock att en diamant växer som så kallade oktaedrar, som kan beskrivas som två fyrsidiga pyramider, som är ihoplimmade i botten. Det förhåller sig så att en diamant är hårdast i riktningar parallellt med oktaederytorna och mjukast parallellt med kubytorna.

Till slipning av diamanter används verktyg beklädda med diamantpulver. De små diamantpartiklarna är olika orienterade och har därför olika hårdhet. En del av partiklarna är alltså alltid hårdare än den yta som man bearbetar – såvida det inte är en yta i den hårdaste riktningen. Om man vinklar sitt slipverktyg bara en liten smula i förhållande till den hårdaste riktningen, kommer man dock fortfarande att kunna slipa diamanten.

Diamant cuttings

Diamanter har också mjuka punkter

Diamantens struktur innebär att den inte är lika hård överallt. Den är mjukast parallellt med kubytorna och hårdast parallellt med oktaederytorna. Detta utnyttjas, när man slipar diamanter.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: