Varför knyter sig sallad?

Blad skall normalt fungera som solfångare. Varför knyter de sig samman till ett klot hos salladsväxterna?

1 september 2009

Det är slöseri för en växt att ha blad, som den inte kan använda för att åstadkomma fotosyntes. Att salladsväxter ändå har blad som är tätt packade i huvuden beror på ett medvetet val från växtförädlarnas sida. Den odlade salladen härstammar från en vild växt som heter taggsallad. Genom ett digert förädlingsarbete, som inleddes för flera tusen år sedan runt Medelhavet, har man lyckats ta fram den typ av sallad som vi har i dag. Vid varje förädling av en vild organism förstärker vi de speciella drag som är gynnsamma för oss. Det är för det mesta egenskaper som gör organismen oförmögen att klara sig utan människans ingripanden i dess livsvillkor. De odlade salladsväxterna kan sällan klara sig i naturen, då förädlarna endast har fokuserat på att förstora och öka mängden unga blad på salladsväxten. Det har skett på bekostnad av egenskaper som är nödvändiga för växten, om den skall överleva i naturen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: