Gauren the calf

Kan kloning rädda hotade djurarter?

Vissa forskare tror att kloning i framtiden kan rädda hotade djurarter och till och med återuppliva arter som är utdöda.

Vid kloning tas cellkärnan från en vanlig kroppscell och förs in i ett ägg, från vilket arvsmassan tagits ut. Man får då ett konstgjort foster, som genetiskt är en kopia av det djur som kroppscellkärnan kom ifrån. Fostret växer därefter i en surrogatmamma.

Det första hotade djur som klonades var oxdjuret gaur. Kärnan kom från en levande gaur, och resultatet blev kalven Noah, som föddes 2001 men dog kort därpå. Sedan dess har forskare utifrån frusna celler klonat oxdjuret banteng.

Inavel är det största problemet för hotade arter, och där kan kloning från de nedfrusna cellerna tillföra nya gener och därmed öka överlevnadschansen.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: