Hur kunde bombplanet stå emot tryckvågen?

Hur kunde bombplanet Enola Gay stå emot tryckvågen från atombomben i Hiroshima den 6 augusti 1945?

1 september 2009

Efter att B-29-bombplanet Enola Gay hade släppt atombomben över den japanska staden Hiroshima, föll bomben till en höjd av 580 meter över jordytan innan den utlöstes. Fallet varade 43 sekunder, och omedelbart efter att atombomben släppts, svängde flygplanet 155 grader och flög bort. I sprängningsögonblicket befann det sig cirka sju kilometer bort, men hanns ikapp av tryckvågen. Piloten överste Paul Tibbets beskrev tryckvågen som känslan av luftvärnseld i närheten. Mätt i atmosfärer var undertrycket vid flygplanet mindre än 0,002 atmosfärer och alltså relativt litet. Bland besättningsmedlemmarna var det bara kulspruteskytten i stjärten av flygplanet som såg eldklotet och svampmolnet från bomben. Han upplevde ljuset som smärtsamt, trots att han bar skyddsglasögon. Laddningen i Hiroshimabomben bestod av 60 kilo uran-235 – relativt sett inte så mycket men ändå fullständigt förödande. Vid nedslaget och upp till fyra månader senare dog cirka 140000 människor. En femtedel dog av det enorma trycket från bomben, tre femtedelar dog av sina brännskador och en femtedel dog av strålsjuka.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: