Hur fungerar en pistol till ett videospel?

Jag förstår inte hur pistoler i skjutspel fungerar? Skärmen kan ju inte ”veta” vart man pekar, så hur registreras mina träffar?

1 september 2009

När man använder en pistol i ett skjutspel, känns det faktiskt som om man skjuter efter bildskärmen med pistolen. Faktum är emellertid att det förhåller sig precis tvärtom. Pistolen har en ljuskänslig fotodiod placerad i mynningen. Dioden kan registrera vitt ljus från skärmen. Med hjälp av en teknik som bygger på ett samspel mellan diod, dator och skärm är det möjligt för systemet att registrera om spelaren träffar sitt mål. När spelaren trycker på avtryckaren skickas en signal till skärmen som blir svart under bråkdelen av en sekund medan målet lyser vitt. Om pistolen pekar på det vita området registrerar dioden att målet har träffats. Finns det flera mål lyser de upp ett efter ett, och med hjälp av den exakta tidpunkten för när ljuset registreras i pistolen, beräknar systemet vilket mål som har träffats. Hela denna process sker så oerhört snabbt att ögat inte hinner uppfatta någon förändring i skärmbilden. Det finns även en annan teknik. När spelaren trycker av pistolen löper det en ljusstråle över skärmen. Dioden registrerar vid vilket ögonblick den tar emot ljussignaler från skärmen. Utifrån det kan systemet beräkna vartåt pistolen pekar och därmed exakt var skottet har träffat. Allt sker även här på en bråkdelen av en sekund.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: