Fungerar en lögndetektor?

Alla känner till lögndetektorer från filmer. Men hur fungerar de egentligen, och kan de verkligen avslöja en lögn?

1 september 2009

En lögndetektor är en apparat, som mäter olika fysiologiska reaktioner knutna till det autonoma nervsystemet, alltså kroppsliga reaktioner, som man normalt inte har kontroll över. Det är till exempel puls, blodtryck, hjärtfrekvens, andning och galvanisk hudreflex (den elektriska spänningen i huden). Alla dessa reaktioner påverkas av känslomässig spänning, och i teorin bör de alltså förändras, när en person berättar en medveten lögn. Lögndetektorprov har dock alltid varit förknippade med stor osäkerhet. Eftersom apparaten mäter känslomässiga reaktioner, kan det finnas många olika orsaker till ett utslag. Man har gjort en uppsjö av försök med lögndetektorer, som har visat att apparaten långt ifrån alltid kan fånga en lögnare. Å andra sidan finns det alltid risk för att en sanningssägande person utpekas som en lögnare – speciellt om det handlar om en nervös och lättpåverkad individ. Osäkerheten beror bland annat på att resultaten inte är objektiva utan måste tolkas av en erfaren observatör. I USA använder man fortfarande lögndetektorer i juridiska sammanhang och ibland även i samband med anställning, trots att Amerikas högsta domstol 1998 uttryckt sin misstro mot användandet av lögndetektorer i rätten.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: