nb_u40 CERN 01

Från Guds partikel till internet

Världens största fysiklaboratorium, CERN, fyllde 60 år i måndags. Sedan 1954 har anläggningen på den schweizisk-franska gränsen varit hemvist för några av vetenskapens största upptäckter.

2 oktober 2014 av Carsten Nymann

I juli 2012 bröt den samlade forskningsvärlden ut i jubel när representanter för Europas gigantiska laboratorium, CERN, kunde meddela att den så kallade Higgs-partikeln hade hittats.

Identifikationen av partikeln, även kallad Guds partikel, som ger andra partiklar massa och förenar elektromagnetism med svag och stark kärnkraft, var laboratoriets hittills största upptäckt.

Men långt från den enda. I år fyller CERN 60 år, och vi har samlat ett urval av de största upptäckterna.

1973: Svag växelverkan

En av de första stora genombrotten skedde 1973, när en apparat kallad Gargamelle-bubbelkammaren påvisade neutral ström, som är svag växelverkan mellan partiklar.

Upptäckten hjälpte till att förena två av naturkrafterna; elektromagnetism och svag kärnkraft och banade väg för nästa stora genombrott:

1983: Bosoner stöder standardmodellen

1983 kunde CERN-forskare meddela att de hade identifierat två bosoner – partiklar med heltaligt spinn – som fungerar vid svaga krafter som just neutral ström.

Upptäckten av de två W- och Z-bosonerna underbyggde ytterligare fysikernas så kallade standardmodell, som beskriver hur naturens byggstenar påverkar varandra.

Populärt sagt var upptäckten av Higgs-partikeln den saknade sista pusselbiten i standardmodellen.

1989: CERN-forskare ser spöken

1989 var CERN-forskare dessutom de första att kartlägga hur många partiklar som innehåller neutriner - även kallade spökpartiklar.

Neutriner skapas vid kärnprocesser som framförallt äger rum på solen. De har ingen elektrisk laddning och mycket liten eller ingen massa alls - och de interagerar sällan med andra partiklar.

1995: All materia har antimateria

I många år var själva existensen av neutriner starkt omdiskuterad, vilket också kan sägas om den antimateria som CERN lyckades framställa 1995.

Antimateria består av partiklar med samma massa som materia men motsatt elektrisk laddning. När de två möts tillintetgör de varandra, vilket man i dag försöker dra nytta av vid strålbehandling av cancerpatienter.

1989: Internet var ett forskningsredskap

Ett sista och nog så aktuellt resultat av CERN:s arbete som är värt att nämna, kom till världen 1989 när den brittiske forskaren Tim Berners-Lee uppfann Internet.

Berners-Lee var knuten till CERN och ville bygga upp ett globalt nätverk där forskare skulle kunna utväxla kunskaper. Men 1993 lades www-mjukvaran ut gratis ... och resten är historia.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: