Finns det mått för halhet?

Kan man mäta hur halt ett material är? Vilket är det halaste material som finns?

1 september 2009

Inom ingenjörsvetenskaperna finns det åtskilliga mått på friktion, som är ett slags omvänt mått på halhet. Ett tillfälle när man använder sig av ett mått på halhet är vid tillämpningen av Hazen-Williamsekvationen, som gör det möjligt att beräkna strömningshastigheter i dricksvattenledningar. Det är dock en paradox att en yta på vilken man tar bort fler och fler ojämnheter kan få ett större friktionsmotstånd och alltså blir mindre hal. Till exempel kommer två metallytor som poleras att klistra sig fast mot varandra ännu mer, eftersom atomerna i plana ytor kommer så nära varandra att de dras mot varandra av så kallade van der Waalskrafter.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: