Finns det en högsta temperatur?

Finns det en fysikalisk gräns för hur varmt det kan bli precis som den absoluta nollpunkten sätter en naturlig nedre gräns?

1 september 2009

I princip är värme bara rörelse bland de minsta partiklarna. Ju snabbare rörelse, desto varmare. Därför skulle man kunna tro att det inte finns någon övre gräns. Det är emellertid inte säkert, och frågan debatteras fortfarande bland fysikerna. När ett ämnes temperatur blir extremt hög, förändras ämnets fysikaliska egenskaper helt. I en gas rör elementarpartiklarna sig så fort att alla de kemiska bindningarna mellan atomerna slits loss från varandra. Stiger temperaturen ytterligare, skakas elektroner bort från sina banor runt atomkärnan. Vid ännu högre temperaturer släpper alla elementarpartiklarna sina bindningar med varandra, så att ämnet löses upp helt. Det kan teoretiskt leda till att värmeenergin omvandlas till andra former av energi, så att temperaturen inte stiger ytterligare, även om man fortsätter att tillföra energi. I laboratoriet har det aldrig varit möjligt att prova vad som händer, om man tillför mer energi. Enligt en teori kommer elementarpartiklarna att åter samla sig till större partiklar, och temperaturen kommer därför att sjunka. Innan det händer har man uppnått den högsta tänkbara temperaturen, Hagendorntemperaturen, som är beroende av ämnet och de partiklar som bildas. Denna temperatur kan inte beräknas men kommer sannolikt att vara relativt låg – kanske endast 1000 gånger varmare än det inre i en varm stjärna, som är en av de högsta kända temperaturerna i universum.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: