Europeiskt nätverk skall övervaka haven

Tolv undervattensobservatorier kan sända data dygnet runt

1 september 2009

European Sea Floor Observatory Network (ESONET) är namnet på ett kommande, gemensamt, europeiskt nätverk av datainsamlingsstationer placerade runt om på havsbottnen. Nätverket skall ledas av franska vetenskapsmän och ge forskare i hela världen möjlighet att övervaka Europas hav och havsbottnar. ESONET skall bestå av tolv observatorier, som etableras i bland annat Norra ishavet, Medelhavet, Atlanten och Svarta havet. Mätstationerna skall alla förbindas med fast-landet via djuphavskablar, som skall leverera ström till instrumenten. Samtidigt sänder kablarna mätdata direkt från observatorierna till Internet efterhand som de löper in, så att forskarna hela tiden kan få tillgång till de senaste mätningarna och resultaten. Forskarna skall också kunna fjärrstyra instrument från land, till exempel vrida observatoriets kameror eller justera provtagningsfrekvensen, så att instrumenten tar prover av bottnen med andra intervall. Observatoriernas instrument skall bland annat registrera vattentemperaturen och havsströmmarnas styrka och riktning samt utföra artbestämning och DNA-analyser av havsbakterier. Utöver de stationära mät-instrumenten skall det också finnas en flotta av självstyrande undervattensbåtar och fartyg som skall köras runt på havsbottnen vid observatorierna. Små automatiska borriggar skall dessutom ta borrprover och hämta upp sediment från underjorden. Forskarna hoppas att det enorma nätverket av undervattens-observatorier skall vara funktionsdugligt 2011 och ser fram emot att få ett ständigt flöde av exakt information. I dag tvingas oceanograferna ofta nöja sig med sporadisk information utifrån vad som av och till hämtas upp av borr- och expeditionsfartyg. Det sammanlagda priset för nätverket blir förmodligen 130–220 miljoner euro, det vill säga mellan en och två miljarder kronor. Observatorierna skall placeras på havsdjup ned till 4000 meter, och drygt 5000 kilometer hållbara fiberoptiska kablar skall förbinda mätstationerna med fastlandet.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: