Climate collage

Vi skall dela på den förnybara energin

Delar vi på den förnybara energin, blir det mycket mer till alla. Det är tanken bakom ”Det gröna nätverket”, som skall binda ihop Europa, Afrika och Mellanöstern.

9 november 2009 av Ib Salomon

Solen är på väg att gå ned över Sahara, så produktionen på de stora solkraftverken minskar. I gengäld drar en styv kuling över Nordsjön, där vingarna på vindkraftverken i havet snurrar för fullt.

I farvattnen utanför Skottland forsar tidvattnet genom stora turbiner, och elen från generatorerna skickas ut på den elektriska motorväg som binder ihop Europa, Nordafrika och Mellanöstern.

Klok investering

Hittills är det frågan om en vision, men experterna är eniga om att ett omfattande elektriskt nätverk skulle vara en klok och långsiktig investering, eftersom det skulle jämna ut skillnader, så att överskott av el i ett område kan täcka underskott i ett annat.

Enligt de mest optimistiska beräkningarna kan ett nätverk innebära att all elektricitet i Europa, norra Afrika och Mellanöstern i framtiden kan komma från förnybara källor. Andra beräkningar är dock lite mer försiktiga. Enligt dem kan ”Det gröna nätverket” etableras på 30 år, varefter de förnybara energikällorna kan leverera två tredjedelar av den elektricitet vi behöver.

Ett nätverk gör det möjligt

Under alla omständigheter är elektricitet en speciell produkt. Strömmen måste bokstavligt talat användas i samma sekund som den produceras, och utan ett nätverk kan ett läge med överskott lätt uppstå: en situation där det till exempel inte går att bli av med all den ström som en vindkraftspark alstrar under en blåsig dag.

Denna typ av situation kan ett nätverk förebygga. Det kommer att krävas stora investeringar, men som förespråkarna för ”Det gröna nätverket” säger: ”Det har vi klarat förr. Till exempel byggdes hela det brittiska elnätet upp på bara tio år med start 1925.”

”Det gröna nätverket” blir vitt förgrenat och därmed även robust – uppstår problem i en del av det, kan strömmen ledas åt ett annat håll. Styrningen av nätet kommer att vara komplicerad, men inte omöjlig. Det visar erfarenheter från Danmark, där man integrerat hundratals vindkraftverk och små lokala kraftverk i ett större nätverk.

Likströmmen

Ett stort grönt nätverk kommer sannolikt att innebära en comeback för likströmmen, som förlorade striden i ­elektricitetens barndom, då elverken ett efter ett gick över till att producera växelström, framför allt för att spänningen då är lättare att transformera upp och ned.

Likström används dock fortfarande när stora mängder ström skall transporteras långt, då förlusterna på vägen är betydligt mindre – och det är enormt viktigt för ett nätverk som skall sträcka sig från Afrika och Mellanöstern till Norden.

Det skulle vara möjligt att transportera ström från Sahara till Nordeuropa med en förlust på bara 5–10 procent. Nätverket kommer att kräva stora transformatorer och de mo­dernaste kablarna för likström, kallade HVDC, High-Voltage Direct ­Current, som j

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: