Varför släpper man ut så mycket koldioxid vid bilkörning?

Kan det stämma att den utsläppta mängden koldioxid väger mycket mer än den förbrukade mängden bensin?

1 september 2009

Ja, den utsläppta mängden koldioxid väger mer än den förbrukade mängden bränsle när man till exempel kör bil eller flyger. Det beror på att det endast är kolatomerna i koldioxidmolekylen som kommer från bränslet, medan de båda syreatomerna kommer från den luft som sugs in i motorn. Därför ger en liter bensin cirka 2,4 kilo koldioxid. Bensin består av kolväten, vars molekyler består av kolatomer och väteatomer. När kolväten förbränns förbrukas syre, och resultatet är koldioxid (CO2), vatten och energi. Det är inte lätt att beräkna den exakta mängden utsläppt koldioxid, för den beror på bränslesammansättning, uftens tryck och syreinnehåll samt av motorn. Det kan till exempel aldrig bli en 100-procentigt ren förbränning, då det också bildas ämnen som kolmonoxid och rent kol (sot). När man talar om koldioxidutsläpp, är det därför frågan om genomsittstal.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: