Kan materia omvandlas till ren energi?

Med Einsteins formel E=mc2 kan man se att det finns en enorm mängd energi i massa. Hur mycket energi rör det sig om, och hur stor del kan man utnyttja?

1 september 2009

Om massan är 1 kilo, får man talet: E = 1 kilo x (300000000 m/s)2 = 9 x 1016 joule. Det vill säga att det finns 90 biljarder joule i ett kilo materia. Dessvärre är det inte så lätt att fånga all den här energin. Är det till exempel ett kilo vatten, kan man hälla ned det i ett vattenkraftverk och hämta energin från turbinerna. Det ger dock endast ett mycket begränsat utnyttjande. Det blir bättre vid förbränning av olja, och ännu effektivare är fusion (kärnkraft). Om vetenskapsmännen en dag lyckas framställa tillräckliga mängder med antimateria, kommer det dock att vara möjligt att utnyttja energin till 100 procent. Om man för samman ett halvt kilo väte med ett halvt kilo antiväte, sker det en så kallad annihilation mellan atomer och deras anti-atomer, och i denna process omvandlas all materia till ren energi. Det kommer dock inte att ske nu. Alla världens acceleratorer skapar tillsammans endast ett par miljarddels gram antimateria om året, och man har ingen möjlighet att kunna förvara den. Så tills vidare är det en dröm att omvandla materia till ren energi.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: