Eldsvåda släcker sig själv

En ny teknik kan se till att eldsvådor populärt sagt släcks, innan de uppstår. Tekniken, som är ytterst enkel, är särskilt lämpad för bilar och flygplan, och den kräver varken vatten eller ström för att fungera. Man förser helt enkelt de föremål som skall skyddas mot brand med en åtta millimeter tjock plastslang. Slangen kopplas ihop med en tryckflaska som är fylld med släckningsmedel, till exempel skum, pulver, koldioxid eller kväve.

1 september 2009

En ny teknik kan se till att eldsvådor populärt sagt släcks, innan de uppstår. Tekniken, som är ytterst enkel, är särskilt lämpad för bilar och flygplan, och den kräver varken vatten eller ström för att fungera. Man förser helt enkelt de föremål som skall skyddas mot brand med en åtta millimeter tjock plastslang. Slangen kopplas ihop med en tryckflaska som är fylld med släckningsmedel, till exempel skum, pulver, koldioxid eller kväve. Börjar det brinna, smälter plastslangen redan vid 100 grader Celcius, och med 50 atmosfärers tryck blåses släckningsmedlet ut på eldhärden, innan branden hinner sprida sig. Slangen fungerar med andra ord både som elddetektor och släckningsmunstycke. Företaget bakom uppfinningen upplyser om att tekniken särskilt vänder sig till luftfarten. En tredjedel av alla dödsfall vid flygkatastrofer beror på brand – den stora faran i sammanhanget är de giftiga rökgaser som bildas när syntetmaterial i flygplanen brinner, men även bilar och köksutrustning kan utrustas med det nya brandsläckningssystemet.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: