Drake drar fartyg över havet

På öppet hav blåser det ofta en bra och stabil vind, och nu skall denna kraft användas till att dra fraktfartyg över oceanerna. Det tyska företaget SkySails har fått patent på en drake, som från däcket på ett fartyg skickas upp till 100–500 meters höjd, där det i regel blåser en kraftig vind. Draken är upp till 320 kvadratmeter stor, och under rätt vindförhållanden drar den så kraftigt i fartyget att det ger samma framdrivning som en motor på cirka 6800 hk. Det avlastar naturligtvis fartygsmotorerna avsevärt.

1 september 2009

På öppet hav blåser det ofta en bra och stabil vind, och nu skall denna kraft användas till att dra fraktfartyg över oceanerna. Det tyska företaget SkySails har fått patent på en drake, som från däcket på ett fartyg skickas upp till 100–500 meters höjd, där det i regel blåser en kraftig vind. Draken är upp till 320 kvadratmeter stor, och under rätt vindförhållanden drar den så kraftigt i fartyget att det ger samma framdrivning som en motor på cirka 6800 hk. Det avlastar naturligtvis fartygsmotorerna avsevärt. Under idealiska vindförhållanden blir bränslebesparingen upp emot 50 procent, och sett över ett år kan fartyget minska sin förbrukning med 10–35 procent. Det första fraktfartyg som skall utrustas med SkySails är ett 140 meter långt containerfartyg, som ett tyskt rederi bygger. Det 10000 ton tunga fartyget, som döpts till Beluga SkySails, skall vara klart år 2007, och samtidigt förväntar sig SkySails ha en drake klar, som konstruerats för att dra privata lustjakter. SkySails ingenjörer har lagt flera år på att göra drakarna helautomatiska, så att de enkelt kan släppas upp, styras och tas ned igen, allt efter väderförhållandena. Världens samlade handelsflotta bränner årligen omkring 290 miljoner ton bränsle, och med tanke på de stigande oljepriserna anser teknikerna bakom SkySails att det finns en stor marknad för deras drake, som dessutom kan minska utsläppen av kol- och svaveldioxid. Upp emot 40000 av världens fraktfartyg kan utrustas med SkySails.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: