Computer

Tio steg fram till den moderna datorn

I dag kan datorer beräkna nästan vad som helst. Se tidslinjen över det som föregick våra datorer, t ex kulramen, räknestickan och hålkortet.

19 januari 2011 av Lars Thomas

Ordet "computer" användes första gången 1613, och var då en beteckning på en person som gjorde beräkningar. Först från slutet av 1800-talet började uttrycket så smått att omfatta de maskiner som användes för att utföra beräkningarna.

Maskiner, som blivit allt mer avancerade, och som i dag inte enbart kan programmeras utan också lagra enorma datamängder. Läs här om tio steg på vägen till den moderna datorn:

2700 f Kr

I det sumeriska riket används kulramar för enkla matematiska uträkningar, affärskalkyler och liknande.

80 f Kr

En listig man med sinne för både matematik och mekanik konstruerar i det gamla Grekland en maskin, med vilken man kan beräkna himlakroppars positioner och därmed göra det lättare att navigera ett fartyg. Endast ett exemplar av denna maskin, den så kallade Antikythera-mekanismen har överlevt.

1623

Wilhelm Scheibel uppfinner en enkel räknemaskin, som kan lägga ihop och dra ifrån, och som ringer i en klocka, när talen blir för stora för att maskinen skall kunna hantera dem. Dessvärre får han aldrig satt den i produktion, eftersom hans prototyp förstörs i en brand.

1642

Blaise Pascal konstruerar en avancerad räknemaskin, framför allt för att hjälpa sin pappa, som är skatteindrivare i en fransk provins, så att han inte skall behöva lägga så mycket tid på skatteberäkningar.

1600-talet

Under detta århundrade utvecklas räknestickan, ett räkneredskap som används av bland andra ingenjörer och tekniker långt in på 1900-talet.

1801

Joseph Marie Jacquard konstruerar en vävstol, som inte bara är automatisk utan också kan programmeras med hjälp av primitiva hålkort.

1837

Charles Babbage konstruerar en komplicerad mekanisk räknemaskin, som också kan programmeras. Den får dock aldrig någon större spridning, dels för att den är mycket stor och komplicerad och därmed dyr, och dels eftersom Babbage inte kan låta bli att hela tiden ändra på den.

1880-talet

Efter flera försök kommer Herman Hollerith fram till att det bästa mediet för lagring av data i räknemaskiner och liknande är hålkort. Hålkorten används i stort sett oförändrade till långt in på 1900-talet.

1937

George Stibitz konstruerar den första, moderna digitala datorn, den så kallade model K. "K" står för köksbord (kitchen table), eftersom det var där han byggde den.

1943

Den engelska "Colossus computer", en av världens första stora datorer, används för att knäcka de tyska krigskoderna under andra världskriget.

Källor: en.wikipedia.org: Computer www.computerhistory.org

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: