kvinnlig kodning

Kvinnors förmåga värderas lägre än mäns

En ny studie visar att även om kvinnor har högre kompetens än män accepteras de bara om de håller sitt kön hemligt.

17 februari 2016 av Karine Kirkebæk

En ny studie – som författarna själva kallar den största studien i könsskillnader hittills – har undersökt skillnaden på hur kvinnors och mäns förmåga uppfattas och bedöms.

Forskarna har undersökt skillnaden genom att titta närmare på en stor grupp programmerare av båda könen. Och de drar slutsatsen att kvinnors programkoder värderas vara av högre kvalitet än mäns – så länge deras identitet är okänd.

För så snart kvinnornas kön är känt försvinner erkännandet av deras arbete och värderingen av kvinnornas förmåga faller under den nivå som är acceptabel för män.

Kvinnors råd analyseras

Det är forskare från California Polytechnic State University och North Carolina State University som ligger bakom studien.

De har analyserat användarförslag från tjänsten GitHub, som är en lagertjänst för öppen kodning på nätet, där cirka tio miljoner användare testar varandras koder och ger varandra förslag till förbättringar.

Anonyma kvinnor accepteras

Forskarna kom fram till att om en användare får ett förslag till en förbättring av en kvinna, vars kön inte framgår, är användaren villig att acceptera förslaget i 71,8 procent av fallen – och ändra i sin kod.

Men om det framgår att förslaget kommer från en kvinna – till exempel på kvinnans profil – accepteras förslaget bara i 62,5 procent av situationerna.

Studien har ännu inte granskats kollegialt och publicerats i en tidskrift, men den finns tillgänglig på nätet.

Seglivade myter om könen

Kampen mellan könen utkämpas också utanför programvaruutveckling och påståenden som att män är bättre på att hitta rätt och att kvinnor shoppar mest kan vara dagliga diskussionsämnen. Men stämmer de?

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: