Chip

Görs datorchips av sand?

Jag har hört att datorchips är gjorda av sand. Stämmer det verkligen?

15 augusti 2011

Faktum är att mikrochipsen i våra datorer tillverkas av sand, men det är inte vilken sand som helst som kan användas. Beteckningen ”sand” anger bara en viss kornstorlek: definitionen på sand är att kornstorleken ligger mellan 0,063 och 2 millimeter.

Datorchips är framställda av kisel, som är en så kallad halvledare. För att få bäst utbyte använder tillverkarna sand med ett så högt innehåll av kisel som möjligt.

Här är mineralet kvarts idealiskt, då det består av enbart kisel och syre med den kemiska formeln SiO2. Kvarts är ett mycket vanligt mineral, som ingår i många olika bergarter. Då det samtidigt är det mest motståndskraftiga av de vanliga bergartsbildande mineralerna, har sand ofta ett högt innehåll av kvarts, då sand i själva verket är nedbrutet bergmaterial.

Mungo National Park

Kvarts i ren form är ett färglöst mineral, och det är därför som en sandstrand i icke-tropiska områden ofta är vit, då sanden där övervägande består av kalk. Vanlig sand från en sandstrand är emellertid olämplig för framställning av datorchips, då det krävs sand med ett mycket högt innehåll av kvarts.

Sand med ett tillräckligt stort innehåll av kvarts för att kunna användas för framställning av chips kommer ursprungligen från en bergart kallad kvartsit. Det är en bergart som i sig har bildats utifrån sand, som under tidernas gång har pressats ihop och värmts upp djupt nere i jorden, så att i stort sett alla övriga element har försvunnit från bergarten. Kvartsit består till 99 procent av ren kvarts.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: