Datordocka översätter tal till teckenspråk

Nu blir hörselskadades vardag lättare

1 september 2009

Människor med nedsatt hörsel känner sig ofta isolerade, och enkla uppgifter som att gå på posten kan vara frustrerande, när man inte hör och förstår vad folk säger. Nu har emellertid en grupp engelska forskare utvecklat ett datorsystem, som översätter tal till teckenspråk. Systemet består av pro- gram som känner igen tal och en datordocka, som kan återge tal som teckenspråk. Systemet testas redan på brittiska postkontor. Det fungerar på så sätt att postkassören pratar i en mikrofon, varefter datorn översätter till teckenspråk med hjälp av datordockan. Den hörselskadade ser dockan på en datorskärm. Systemet fungerar genom att man på förhand lagt in en rad av de på ett postkontor vanligast förekommande meningarna i datorprogrammet. Tecknen som motsvarar dessa meningar har även förprogrammerats och lagts in i systemet. De olika tecknen har man spelat in genom att fästa sensorer på en människas ansikte, händer, armar och överkropp. Sensorerna registrerar hur rörelserna ser ut, när idividen tecknar, varpå dessa rörelser förs över till datordockan. Projektet har nu beviljats ekonomiskt stöd från EU, och de brittiska forskarna är redan i full gång med att ta fram motsvarande system för översättning av andra europeiska språk till teckenspråk.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: