Vilken organism har minst gener?

1 september 2009

Bakterien Carsonella ruddii klarar sig med 159662 DNA-baspar, fördelade på 182 gener. Det är nära den teoretiska gränsen på 151 gener, som de amerikanska forskarna Anthony Forster och George Church har räknat sig fram till måste vara absolut minimum för en levande cell. Som jämförelse består människans arvsanlag av cirka 20000 gener, som tillsammans innehåller tre miljarder baspar. Bakterien Carsonella ruddii lever i insekter, och den lilla bakterien kan inte föröka sig utan hjälp av en värdcell i insekten. Som tack för husrummet levererar den oerhört enkla bakterien viktiga aminosyror till insekten, som i övrigt lever av växtsaft. Faktiskt lever Carsonella ruddii och insekten i symbios, som är så nära att man kan sätta frågetecken för om bakterien överhuvudtaget är en självständig organism. Den är så beroende av sin värd att man kan hävda att den har utvecklats till en del av insekten.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: