Vilda gorillor utnyttjar verktyg

Stora människoapor kan tänka abstrakt

1 september 2009

Det har i många år varit känt att apor i fångenskap använder egenhändigt tillverkade redskap för att till exempel leta efter föda. Vilda schimpanser brukar använda stenar och grenar som redskap, men hittills har forskarna ansett att vilda gorillor inte kan tänka abstrakt och alltså inte använda redskap. Nu har Thomas Breuer från ”Max Planck Institut für evolutionäre Anthropologie” i Leipzig i Tyskland dock sett vilda gorillor i Nouabale Ndoki National Park i Kongo använda sig av redskap. Först observerade Breuer honan Leah vada ut i ett vattenhål. Hon sjönk ned till höften och gick sedan tillbaka till kanten och hittade en kraftig gren. Grenen använde hon dels till att stödja sig med och dels för att känna efter vattendjupet, så att hon inte kom ut där hon inte kunde bottna. En annan gorillahona i området, Efi, tog en dag en gren på ett träd, knäckte av den, kontrollerade om den var stark nog och använde den som stöd, medan hon fiskade växter ur ett vattenhål. Senare använde hon samma gren som bro och kom torrskodd över ett blött område. Efi och Leah bevisar att gorillor kan ha större mental kapacitet än man hittills trott. De kan inte bara använda redskap direkt i samband med föda, utan de kan även använda dem som sekundära hjälpmedel, vilket visar att de kan tänka abstrakt. Breuers observation kan vara bevis för att förmågan att använda redskap evolutionärt kommer från en gemensam förfader till apor och människan.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: