Viagra ökar potensen hos växter

1 september 2009

Potensmedlet Viagra verkar inte bara på män utan till synes även på växter. Portugisiska botanister har nyligen upptäckt att Viagra påverkar tillväxten av växters manliga könsorgan, pollenslangen. När pollen träffar en blommas märke, bildas en pollenslang, som växer genom blommans kvinnliga könsorgan, där växtens sädesceller befruktar fröanlagen. Hur pollenslangen hittar vägen är något av ett mysterium. Den har en tendens att växa åt det håll där det finns en hög koncentration av kväveoxid. Under arbetet med denna teori testade de portugisiska forskarna om andra ämnen kunde ha någon effekt på pollenslangen. Det visade sig att sildenafil, som är den ak- tiva substansen i Viagra, ökar pollenslangens känslighet för kväveoxid så mycket att det kan få slangen att fullständigt ändra växtriktning inför hoppet om en förestående befruktning.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: