Varför blir en del blommor så stora?

Hur stora blir blommor, och har de fördelar av storleken?

1 september 2009

Rafflesia arnoldii, som växer i Sydostasien, har världens största blomsterkrona. Den kan bli en meter i diameter och väga upp till elva kilo. Rafflesia lever som parasit på rötterna av andra växter och har själv varken rötter, blad eller stam. Växten blommar med flera års mellanrum, och blomningen är över på ett par dagar. Eftersom det är långa avstånd mellan han- och honblommor, är det viktigt att man visar upp sig för de flugor som står för pollineringen. Det gör blommorna dels genom att bli mycket stora, och dels genom att skicka ut en kraftig doft av ruttenhet.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: