Var växer världens största träd?

Vilket träd anses vara det största och var växer det?

1 september 2009

Frågan om världens största träd kan inte besvaras entydigt, eftersom det beror på om man ser till höjden, volymen eller omkretsen. Det råder dock ingen tvekan om att världens största träd står i Kalifornien. När det gäller volym är det största levande trädet en jättetall med smeknamnet General Sherman, som växer i Sequoia national park. General Sherman är 83,3 meter högt och en och en halv meter över marken har den en omkrets på 31,3 meter. Generalen uppskattas väga omkring 2000 ton. Flera andra träd är dock högre. Enligt vissa källor är det högsta trädet det så kallade Mendocino, som är ett redwoodtall i Montgomery State Reserve, och som påstås vara 112 meter högt. Tidigare har det dock existerat ännu större träd. En kalifornisk redwood med smeknamnet Lindsey Creek, som välte under en storm 1905, hade en vikt som uppskattades till minst 3300 ton. En australiensisk sumpeukalyptus från staten Victoria, som föll omkull 1872, påstås ha varit över 150 meter högt.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: