Hur vet växten att den skall slå till?

Hur vet en köttätande växt att det har gått en insekt i fällan, och slår den ihop bladen oavsett vad som kommit in i den?

1 september 2009

Köttätande växter indelas i två grupper, passiva och aktiva. De passiva arterna, till exempel de tropiska kannväxterna, lockar till sig bytet med färger eller dofter, men gör inget aktivt för att fånga djuret. De aktiva arterna använder däremot olika slags mekanismer för att fånga djuret. Ett exempel är den amerikanska venusflugfällan. I spetsen av växtens blad sitter två halvrunda utväxter. De är i mitten försedda med ett gångjärn, har ”fingrar” längs kanterna och kan blixtsnabbt slås ihop. På innersidan av varje bladklaff sitter tre styva hår, som fungerar som utlösare. Fällan slår dock bara igen, om håren berörs på ett mycket speciellt sätt. Om alla tre håren berörs samtidigt eller kort efter varandra, är det antingen ett nedfallande föremål, till exempel ett visset blad, eller en alltför stor insekt, som har gått i fällan, och därför slår fällan inte igen. Om håren berörs ett i taget med en viss tid emellan, slår fällan inte heller igen – detta betyder nämligen att det rör sig om en mycket liten insekt, som kravlar runt på bladet, och den är det inte värt att spilla krafter på. Endast om två av håren berörs samtidigt eller inom ett tidsintervall av en till tre sekunder, slår fällan igen. Det talar nämligen om för växten att en insekt av lämplig storlek har lockats till platsen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: