Hur reagerar köttätande växter?

Jag kan inte förstå hur köttätande växter kan stänga sig så snabbt. Normalt rör växter sig mycket långsamt.

1 september 2009

Tills för en kort tid sedan har det varit något av ett mysterium för forskarna hur de köttätande växterna bär sig åt för att reagera så snabbt. Exempelvis kan venusflugfångaren stänga sig på en tiondels sekund, vilket är en av de snabbaste rörelserna i växtriket. Forskarna ansåg att växterna slogs ihop genom att förändra vätsketrycket i cellerna, men de var medvetna om att det inte räckte för att förklara den höga hastigheten. Genom att bland annat filma med en höghastighetskamera kom en forskargrupp vid universiteten i Provence och Harvard på att venusflugfångare även bygger upp elastiska spänningar i bladen. Vid ett kritiskt ögonblick utlöses dessa spänningar, varpå sammanslagningen går mycket fortare. Växterna har med andra ord ett slags inbyggd fjäder. Den elastiska strukturen gör även att bladen i öppet tillstånd buktar utåt, medan de buktar inåt, när de är stängda. Det finns sammanlagt omkring 500 arter av köttätande växter, men det är inte alla som är så snabba. Till exempel utsöndrar en del ett klibbigt slem, som insekterna fastnar i, tills växten har slutit sig.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: