Hur många träd går det på en skog?

Finns det en definition på när en ansamling träd kan kallas för en skog?

1 september 2009

En av de mest användbara och utbredda definitionerna har utformats av FNs jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO. Enligt FAO är en skog ett område som är större än 0,5 hektar (5000 m2), bevuxet med träd som kan bli minst fem meter höga, där trädkronorna täcker minst tio procent av ytan och där det primära syftet med marken inte är odla den.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: