Hur gamla kan växter bli?

Jag har hört att en del växter kan bli över tio tusen år gamla. Det låter mycket. Stämmer det? Hur gamla kan de egentligen bli?

1 september 2009

När man bestämmer växters ålder, måste man skilja mellan individuella växter och det man kallar kloner. En individuell växt har vuxit på det aktuella stället i ett visst antal år. Kloner är däremot växter, som förökar sig genom att sända ut skott, som blir till nya plantor. Samtidigt som de nya delarna av plantan växer fram, dör den gamla. De delar av växten som är levande och under tillväxt är därför inte nödvändigtvis särskilt gamla, medan plantan som sådan kan vara mycket gammal. När man talar om växtkloner, är en ålder på över 10000 år inte alls ovanlig. En huckleberrybuske från östra USA har beräknats vara 13000 år gammal, och i öknen i mellersta Nordamerika finns en rad stora kreosotbuskar, som har beräknats vara över 20000 år. Allt detta bleknar dock om antagandena om den tasmanska Proteaväxten Lomatias ålder visar sig vara riktiga. Denna buske växer bara på den australiska ön Tasmanien, och ett exemplar tycks vara hela 43700 år gammalt. Lomatia förökar sig som andra växtkloner inte på könlig väg genom pollinering, och har sålunda aldrig satt frö. När en planta blivit omkring 300 år gammal, skickar den ut ett skott så att det egentligen är samma växt som växer upp igen i en ny förklädnad. Växten har således vuxit på samma ställe i över 40000 år, och dess DNA-sammansättning är fortfarande exakt den samma som den ursprungliga. De individuella växterna blir inte riktigt lika gamla som klonerna. Bland de äldsta märks ett omkullvält kaliforniskt mammutträd, som hittades 1977 och visade sig vara 6200 år gammalt. Ett av de berömda redwoodträden i Kalifornien, USA, kan faktiskt vara hela 12000 år gammalt.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: