Har träd någon maximal höjd?

Finns det någon gräns för hur högt ett träd kan bli? I så fall varför?

1 september 2009

Nyligen har amerikanska forskare slagit fast ett teoretiskt tak för hur högt träd kan växa. Gränsen är 130 meter – eller det samma som höjden av ett 35-våningshus. Det är helt enkelt omöjligt för ett träd att transportera den vätska det behöver högre upp genom rör i stammen. Forskarna hissade sig upp i toppen av fem av världens högsta träd, inklusive världsrekordhållaren på 112,7 meter, för att undersöka deras fysiologi i detalj. De fem jättarna är alla amerikanska redwoodträd, som växer i norra Kalifornien. Forskarna upptäckte att bladen i toppen lider av konstant vattenbrist, trots att marken är fuktig. Förhållandena i de övre regionerna kan närmast jämföras med en öken – vind och torka stressar bladen, så att de blir små och torra till skillnad från de breda och saftiga bladen längre ned på trädet. De gröna skyskraporna i Kalifornien är alla över 2000 år gamla. Att ingen av dem ännu nått maxhöjden beror förmodligen på att deras tillväxt bromsats av tidigare händelser som torka eller blixtnedslag. Träden har emellertid potentialen att växa sig högre, och forskarna uppskattar att de varje år lägger 25 centimeter till sin höjd. Träden har en glupande aptit på vatten och suger vart och ett upp flera tusen liter ur marken varje dag.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: