Åt vilket håll växer växter i tyngdlöst tillstånd?

När man försöker få frön att gro och växa ute i rymden, kommer växten i början att växa åt alla möjliga håll på grund av tyngdlösheten. Efter ett tag finner växten emellertid några riktlinjer att växa efter, då toppen söker sig mot ljuset och rötterna söker sig mot vatten, men det är en svår balansgång, och odlingsförsök slår ganska ofta fel. Svårigheterna med att odla växter i tyngdlöst tillstånd har livfullt beskrivits av den amerikanske astronauten Don Pettit, som år 2003 försökte få frön av tomat och basilika att växa.

1 september 2009

När man försöker få frön att gro och växa ute i rymden, kommer växten i början att växa åt alla möjliga håll på grund av tyngdlösheten. Efter ett tag finner växten emellertid några riktlinjer att växa efter, då toppen söker sig mot ljuset och rötterna söker sig mot vatten, men det är en svår balansgång, och odlingsförsök slår ganska ofta fel. Svårigheterna med att odla växter i tyngdlöst tillstånd har livfullt beskrivits av den amerikanske astronauten Don Pettit, som år 2003 försökte få frön av tomat och basilika att växa. Pettit använde ett par av sina egna använda kalsonger samt lite toalettpapper som odlingsmedium i det mycket oauktoriserade försöket. Han använde en plastpåse som växthus, och växterna började gro efter ett par dagar. Dessvärre drunknade växterna snabbt, då vattnet leddes på fel håll på grund av tyngdlösheten. I mer organiserade växthusförsök har man efterhand lyckats få växter att både gro och växa. Det råder allmän enighet om att det är mycket lång väg kvar, innan vi kan lita på att en besättning kan leva av de grönsaker de själva har odlat.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: