Vattnet ger insekter lift

Djuren deformerar vattenytan och skapar framdrift

1 september 2009

Nya undersökningar av insekters ”gångarter” på vatten visar hur de utnyttjar ytspänningen till att komma över de ojämnheter som kan finnas på vattnet. David L Hu och John W M Bush vid MIT i USA har med hjälp av höghastighetsvideofilmning avslöjat de vattengående smådjurens hemlighet. För människor ser vatten blankt ut, men ytspänningen skapar upphöjningar, där vattnet bryts av till exempel en sten, av vass eller av land. Större djur kan hoppa över ojämnheterna, men för de minsta djuren är dessa hala kullar oöverstigliga berg. Därför utnyttjar de små krypen den så kallade kapillärkraften, som även finns i en skål cornflakes med mjölk. Cornflakes samlas i stället för att spridas ut, eftersom varje flinga deformerar mjölkens yta en aning. Deformationen skapar ytspänning, och denna spänning drar ihop flingorna, så att den sammanlagda ytan med spänning blir minsta möjliga. Samma kraft fungerar som en hiss för småinsekterna. De behöver bara simma bort till ojämnheten i vattenytan och trycka ned mitten av kroppen – antingen det mittersta benparet eller genom att svanka på ryggen. Då uppstår det en spänning i vattnet, och kapillärkraften strävar efter att minimera denna genom att föra den samman med spänningen i den ojämnhet som redan finns i vattnet. På så sätt drar vattnet insekten uppför stigningen, utan att den behöver röra sig.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: