Varför kommer vinden i byar?

Jag vet att vind bland annat uppstår vid utjämning mellan hög- och lågtryck, men varför är vinden då inte konstant tills utjämningen har skett i stället för att komma i stötar?

1 september 2009

Det stämmer att vinden rör sig horisontellt från högtryck till lågtryck driven av tryckskill-naden, men den påverkas längs vägen. Jordens rotation böjer av vindarna generellt, så att lågtrycken inte fylls upp så fort. Det förklarar dock inte varför vinden varierar så mycket från ena ögonblicket till det andra, både i riktning och i styrka. Orsakerna till detta är bland annat att luftlagret kan vara mer eller mindre stabilt. Nära jordens yta kommer det till exempel att finnas friktion, mer över land än över hav. Det har betydelse för vindens lodräta rörelse. På norra halvklotet kommer friktionen att få vinden att svänga mot höger och samtidigt kommer vindens hastighet att öka. I instabil, turbulent luft kan det ske lodräta luftrörelser. På vissa ställen stiger luften uppåt och skapar moln, på andra ställen sjunker den mot jorden, och i de senare fallen kommer luften från en höjd, där vinden är mycket kraftigare än längre ned. Detta kommer att upplevas som vindstötar. Samtidigt kommer stöten att ha en annan riktning än den mer konstanta vinden vid jordytan, då vinden svänger högre upp. Exempelvis har många troligen upplevt kraftiga vindstötar framför foten av ett höghus, då den starka vinden högre uppifrån tvingas ned till jordytan av det höga huset.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: