Kan luftfuktigheten nå upp över 100 procent?

Vad menas med 100 procents luftfuktighet? Vad händer om luften ändå tillförs mer fukt?

1 september 2009

Vanligtvis pratar man om relativ luftfuktighet, då ett värde på 100 procent motsvarar att luften är fullständigt mättad med vattenånga. Om den relativa luftfuktigheten är 100 procent precis vid marken, råder det tät dimma. Tillförs ytterligare fukt till luften, fälls vattnet ut som droppar. Kall luft kan inte innehålla lika mycket vattenånga som varm luft, så om temperaturen faller, stiger den relativa luftfuktigheten. Det kan man uppleva i praktiken, när man en varm sommardag häller upp en kall drink. När luften kommer i kontakt med det kalla glaset, kyls den av så mycket att den relativa luftfuktigheten når över 100 procent, och då avsätts vattnet som droppar på glaset. Dagg uppstår på motsvarande sätt, när nattluften efter solnedgången långsamt kyls av. Det finns även absolut luftfuktighet, som anger hur många gram vattenånga det finns i en kubikmeter luft.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: