Hur uppstår El Niño?

Vad är El Niño? Hur uppstår de extrema väderförhållanden som kommer i samband med El Niñofenomenet?

1 september 2009

El Niño, som betyder gossebarnet, hänger ihop med ett annat väderfenomen kallat flickebarnet, La Niña. De är två extremer av en naturlig vädercykel i det tropiska Stilla havet. Under ett El Niñoår blir havet cirka två till tre grader varmare än normalt utanför Sydamerikas västkust, medan det under ett La Niñaår är kallare. Normalt blåser passadvindarna konstant det varma ytvattnet österifrån västerut längs ekvatorn. Det får kallt bottenvatten att stiga upp vid Sydamerikas västkust, medan det varma ytvattnet ger regn i Indonesien. Regnet får luftmassor att stiga upp i atmosfären, vilket håller passadvindarna igång. I genomsnitt vart fjärde år avtar passadvindarna dock, och utan vindarnas press flyter det varma ytvattnet sakta men säkert tillbaka till Sydamerika, vilket leder till ett El Niñoår. El Niño får stora konsekvenser i ett bälte från Australien till Syd- och Nordamerika, där det leder till markanta förändringar i vädret: det blir torka i Australien och översvämningar i Syd- och Nordamerika. La Niña uppstår ibland till följd av El Niño, men inte nödvändigtvis. La Niña har också betydelse för vädret i det stora området, men här handlar det om att befintliga väderförhållanden förstärks: torra områden får ännu mindre regn, medan det regnar mer än normalt i områden, som normalt får mycket nederbörd. Med hjälp av elektroniska bojar följer forskarna vattentemperaturerna i Stilla havet, och de kan mäta, när varmt ytvatten flyter från Indonesien mot Sydamerika. Förutsägelserna är ännu inte säkra, men på längre sikt kan de få stor betydelse för exempelvis bönder.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: