Hur bildas snökristaller?

Hur bildas snökristaller och är det sant att det inte finns två som är likadana?

1 september 2009

Snökristaller är egentligen kristaller av is, som bildas när temperaturen inne i ett moln är tillräckligt låg. Kristallerna, som finns i fyra olika grundformer beroende på temperaturen i molnen, uppstår genom att övermättad vattenånga samlas omkring mycket små stoftpartiklar. En molekylär mekanism gör att den del av kristallens yta som sticker fram längst växer snabbare än resten. Eftersom kristallens grundstruktur är sexkantig, uppstår som regel ett sexkantigt mönster. Man har emellertid observerat både tre- och tolvgrenade snökristaller. Efterhand som grenarna växer upprepas fenomenet och genererar på så sätt nya förgreningar i mönstret. Två snökristaller kan aldrig bli likadana. Varje kristall består av cirka en kvadriljon vattenmolekyler, och enväte-atom på 5000 skiljer sig från de andra. Tillsammans med andra molekylära oregelbundenheter omöjliggör det att två kristaller skulle vara likadana.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: