Thunderstorm

Varför går åskväder mot vinden?

En åskskur rör sig inte åt samma håll som vinden i de nedersta luftskikten.

2 november 2010

Vinden är nära jordytan vriden cirka 30 grader motsols i förhållande till vinden längre upp i atmosfären. Därför rör sig åskmoln inte i samma riktning som vinden i de nedersta luftlagren. Från själva molnet kan det även komma vind, och vinden vid jordytan kan därför vara motriktad den generella vindriktningen.

Några hundra meter upp i luften påverkas vinden inte längre av friktionen från jordytan. I de nedersta luftlagren bromsas rörelsen däremot, och den lägre vindhastigheten får rörelsen att byta riktning åt vänster. I detta nedersta luftlager är vinden försvagad och vriden cirka 30 grader i förhållande till vinden högre upp, då all rörelse på jordklotet påverkas av den så kallade corioliskraften, som på norra halvklotet pressar åt höger beroende av rörelsens hastighet. Med en lägre vindhastighet blir kraften åt höger mindre, varvid vindens rikting vrider sig några grader åt vänster.

Då ett åskmoln är cirka 8 till 15 kilometer högt, följer molnen vinden på höjden i en riktning, som avviker från den vid marken. Regn från ett åskmoln bildar i sig själv ett vindsystem, och när regnet avdunstar sjunker temperaturen under molnet, och luften blir tyngre än i omgivningen. Vid marken sprids den kallare luften, och en mur av luft skjuts framför molnet med vindhastigheter hämtade från högre luftlager.

Bildar sin egen vind

I åskmolnet drar regn en kraftig höjdvind mot jordytan och skapar en mur av kall luft, som breder ut sig framför molnet med kraftiga byar. Vindriktningen i den kalla luften är ofta vriden över 90 grader i förhållande till vinden innan molnet fanns. Åskmolnet rör sig med vinden högre upp och därför åt ett annat håll än vinden före molnet.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: