Band

Vad är polarsken?

Polarsken är vackert, men hur uppstår det, och finns det på andra planeter?

13 december 2010

Polarsken är den gemensamma beteckningen för norrsken och sydsken. Det internationella namnet är aurora efter den romerska morgonrodnadens gudinna, eftersom gryningsljuset kan påminna om polarskenets röda färg. Polarsken bildas över polerna, när energirika partiklar från solen möter jordens atmosfär.

Norrsken ses i regel bara i ett bälte runt jorden mellan 60 och 70 grader nord, medan sydsken på motsvarande sätt mest förekommer mellan 60 och 70 grader syd. När solen är extra aktiv, kan man dock ha turen att få se polarsken ända ned till runt 50 grader, vilket i Europa motsvarar norra Centraleuropa.

Solens aktivitet är ett uttryck för mängden partiklar som undslipper solens tyngdkraftfält. Partikelströmmens intensitet avgörs bland annat av antalet solfläckar på solytan. Ökad aktivitet ger kraftigare bombardemang med partiklar mot jordens magnetfält. Resultatet är att både norrskenet och sydskenet blir kraftigare och täcker ett större område. De båda ringarna av ljus runt polerna är i stort sett spegelbilder av varandra.

I de aktiva perioderna är det i synnerhet den röda färgen som syns över stora avstånd. Färgen uppkommer på grund av syreatomer på mellan 300 och 400 kilometers höjd, varför detta ljus är synligt över störst avstånd. Ned till cirka 100 kilometers höjd avger både kväve och syre ljus, varvid i synnerhet den gulgröna färgen syns kombinerad med rödlila eller blått ljus.

Northern lights Jupiter

Polarsken finns inte bara på jorden. Alla planeter med atmosfär uppvisar en ljusreaktion på solvindens partiklar, men det krävs ett magnetfält för att få samma struktur på ljuset som på jorden. Saturnus och Jupiters magnetfält ligger parallellt med rotationsaxeln, och de har därför en ring av ljus runt nord- och sydpolen. Är magnetfältet inte parallellt med planetens axel, som till exempel på Uranus och Neptunus, blir bilden mer komplicerad.

Få en väderstation

Du kan läsa mer om väder och naturfenomen i Illustrerad Vetenskap. PrenumereraFå två nummer och en vackert designad väderstation här. Spara 578:50\.

Solvind skapar polarsken Polarsken uppstår över jordens poler, när energirika partiklar från utbrott på solen kolliderar med jordens atmosfär. I de polära områdena böjs magnetfältet in mot polerna, och strömmen av laddade partiklar skapar ett elektriskt fält, som påverkar i synnerhet den yttersta atmosfärens molekyler.

Mängden solpartiklar styr polarskenets styrka. Under magnetiska stormar sänder solen ut betydligt fler partiklar. Med en försening på en till tre dagar ger d

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: