Varve sediments

Kan man räkna enskilda år i geologiska avlagringar?

Geologiska avlagringar kan vara så fina att man kan räkna enskilda år. Sådana avlagringar kallas varv.

21 oktober 2011

I en del fall kan geologiska avlagringar av lera vara så fint indelade i skikt att man kan räkna de enskilda åren. Sådana avlagringar kallas varv. Uttrycket användes från början för att beskriva den fina lagerföljden i sediment från istidssjöar.

En klassisk varvavlagring består av en sekvens med fina lager av sand och lera, där det omväxlande är ljusa och mörka lager. Tillsammans representerar de båda lagren ett år. Färgskillnaden mellan lagren är årstidsbestämd och beror på en skillnad i material, där den ljusa leran till exempel är grövre än den mörka. Det ljusa lagret har således avsatts under sommarhalvåret, då smältvattnet för med sig material till sjön. På vintern är sjön istäckt och därför avsätts det ett tunt lager lera ovanpå ”sommarlagret”.

Varvavlagringar har använts för att etablera långa kronologiska serier, med vars hjälp det går att tidsbestämma händelser exakt. Bland annat kan man fastställa startidpunkten för och varaktigheten av forntida vulkanutbrott.

Genom att studera polleninnehållet i de fina varvlagren kan man även avslöja hur vegetationen förändrats. Det avspeglar klimatförändringar, och varven är därför en viktig källa till kunskap om urtidens klimat. I dag kallas alla avlagringar med ett årstidsbestämt mönster för varv.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: