Vad ligger bakom de vackra åskäggen?

På flera ställen utomlands kan man se så kallade åskägg. Har de uppstått naturligt, eller är de en speciell typ av konst.

1 september 2009

Åskägg är ihåliga stenar med kristaller, som strålar in mot stenens mitt. De uppstår naturligt under två separata geologiska processer: Först bildas hålrummen i den varma magman i jordens inre. Där fångas gasbubblor in i den flytande stenmassan. Vid vulkanutbrott eller under loppet av flera tusen år stiger magman och kyls av, så att stenmassan stelnar omkring bubblorna. Därmed bildas hålrummen, som kan variera i storlek från oerhört små och upp till flera meter i diameter. Nästa steg i processen är att det uppstår små sprickor i stenen in till hålrummet, som långsamt fylls med vatten. I vattnet finns ämnen som kisel, syre, kalcium och karbonater, och under rätta förhållanden kommer dessa ämnen att förena sig med varandra och bilda kristaller. Dessa avlagras på hålrummets insida och växer sig med tiden allt större. Beroende på hur gammalt åskägget är, kan hålrummet i mitten vara helt eller delvis fyllt med kristaller. Ofta är kristallerna en typ av agat, det vill säga mikrokristallinisk kvarts, som kan uppträda i många olika färger. Det är anledningen till att åskägg kan se så olika ut inbördes. Mångfalden ökas ytterligare av att alla möjliga olika bergarter kan bli till åskägg, eftersom de alla kan ha fångat in luftbubblor, medan de befann sig i flytande form. Åskägg är särskilt utbredda i västra USA och östra Australien.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: