Polygon earth

Vad är stencirklar?

Jag har sett bilder från Spetsbergen, där det finns landskap med en massa stencirklar. Hur uppstår dessa mönster?

Stencirklarna, som finns i arktiska områden, beror på upprepade frost- och töprocesser i jorden. Vid dessa sker det en sortering, så att det grövsta materialet bildar ringen, medan det finare materialet finns i mitten. Cirklarna kan variera från tio centimeter upp till flera meter i diameter.

Det kan i arktiska landskap också bildas andra typer av mönster, där stenarna sorteras i rader i stället för i cirklar, eller så kan jorden spricka och bilda så kallad polygonjord, utan att någon tydlig materialsortering sker.

Stone stripes

Med datorsimuleringar har forskare visat att det rör sig om två olika processer. I den ena processen bildas det i den frysande jorden islinser, som sorterar jord och sten genom att flytta partiklar av samma typ.

Stone cirkles

I den andra processen pressas de bildade stenstrukturerna samman, eftersom jorden runt dem fryser. Denna mekanism sträcker ut stenanhopningarna i avlånga strukturer till följd av intern transport av sten i stenstrukturernas längdriktning.

När sorteringsmekanismen dominerar, uppstår stencirklarna, medan polygonjord uppkommer, när pressmekanismen dominerar. Om terrängen sluttar, kan ränder bildas.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: