Vad är en dolin?

Dolin är beteckningen på en plötslig sänka i landskapet, som uppstår för att jorden i området har underminerats. Doliner är vanligast i områden med kalksten i berggrunden. Hålen uppkommer på grund av att regnvatten sipprar ned i underjorden och mycket långsamt löser upp kalken, så att underjordiska hål och grottor uppstår. Så småningom kan grottorna och hålen bli så stora att de inte längre kan bära vikten av den jord som ligger ovanpå. Därför kollapsar de, och marken faller samman. På jordytan uppstår därmed synliga hål, som varierar i storlek.

1 september 2009

Dolin är beteckningen på en plötslig sänka i landskapet, som uppstår för att jorden i området har underminerats. Doliner är vanligast i områden med kalksten i berggrunden. Hålen uppkommer på grund av att regnvatten sipprar ned i underjorden och mycket långsamt löser upp kalken, så att underjordiska hål och grottor uppstår. Så småningom kan grottorna och hålen bli så stora att de inte längre kan bära vikten av den jord som ligger ovanpå. Därför kollapsar de, och marken faller samman. På jordytan uppstår därmed synliga hål, som varierar i storlek. På vissa ställen i världen är dolinerna så vanliga att de formar hela landskapet. Ett sådant landskap kallas för ett karstlandskap efter landsdelen Karst i Kroatien, Slovenien och norra Italien. I sällsynta fall kan dolinerna bli mycket stora och djupa. Så var det i Guatemala City i februari 2007. En kombination av mycket kraftig nederbörd, strömmande vatten från en otät kloakledning och hålor i underjorden fick marken att plötsligt kollapsa i ett 100 meter djupt hål i staden. Hålet fick flera hus att försvinna långt ned i djupet och kostade dessutom tre människor livet.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: